Ceny

Odměna za zhotovení znaleckého posudku vyžádaného státními orgány je stanovena vyhláškou.

V ostatních případech je cena za posudek, resp. další služby smluvní.

Tip: K posudku nebo jiné službě je možné přiložit potvrzení, že byly dodány osobou zdravotně postiženou (OZP). Obecně platí, že každá stokoruna za odebrané služby nebo zakázky od OZP nahrazuje přibližně pětatřicet korun odvodu do státního rozpočtu za nedodržení zákonného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením. Např. při objednání znaleckého posudku v ceně 40 000,- Kč odvedete na „invalidní dani“ o cca 14 000,- Kč méně.